zabbix3.2 如何安装 3.0graphtrees

ZABBIX后台代码二次开发、接口开发……
回复
wujianhua
初学乍练
初学乍练
帖子: 1
注册时间: 2017年 4月 3日 19:40 星期一

zabbix3.2 如何安装 3.0graphtrees

帖子 wujianhua » 2017年 4月 3日 20:52 星期一

求助大神 zabbix3.2 如何安装 3.0graphtrees ,还是版本必须要匹配呢?

回复