ZABBIX后台代码二次开发、接口开发……
2 篇帖子 分页: 1 / 1
帖子tomcheng » 2017年 7月 31日 15:59 星期一
请教下 Availability report 怎么写的sql?

db结构看了半天也看不出一个所以然。 :roll:
帖子tomcheng » 2017年 7月 31日 16:27 星期一
已经解决

SELECT COUNT(e.eventid) AS cnt,MIN(e.clock) AS min_clock,MAX(e.clock) AS max_clock FROM events e WHERE e.objectid='13571' AND e.source=0 AND e.object=0 AND e.clock>='1482681600' AND e.clock<='1483286400'
2 篇帖子 分页: 1 / 1

登录

在线用户

正在浏览此版面的用户:没有注册用户 和 42 位游客